Tissue based research

CEVA II

Hlavním cílem výzkumného projektu je příprava…

MORE

Bone powder

The main focus of this apllication research project is…

MORE

Hemodynamický Fantom

The project focuses on the development…

MORE

DMEK with glide

National Cell and Tissue Center’s applied research is focused…

MORE

CEVA II

Hlavním cílem výzkumného projektu vědců z IKEM, Fyziologický ůstav AV CR, CVUT a PrimeCell je příprava standardizovaných decelularizovaných tkání s biochemickými modifikacemi pro potenciální využití v kardiovaskulární chirurgii, a ověření jejich biokompatibility v podmínkách in vitro a na zvířecím modelu in vivo. Hodláme využít decelularizovaný prasečí či hovězí perikard pro konstrukci cévních záplat, a decelularizované prasečí či hovězí cévy pro konstrukci funkčních cévních náhrad o malém průměru. Aby byla imunogenní aktivita decelularizovaných matricí co nejnižší a umožnila tak allogenní a dokonce xenogenní transplantaci, musí být decelularizace těchto matricí kompletní. Toho hodláme dosáhnout v plně automatizovaném decelularizačním systému, vytvořeném zdokonalením našich dřívějších systémů a umožňujícím decelularizaci za plně definovaných a reprodukovatelných podmínek včetně následného promývání matricí, které umožní dokonale odstranit potenciálně cytotoxické látky. Po úspěšné decelularizaci je pro správnou funkci implantátů (tj. cévních záplat a cévních náhrad) nutno jejich osídlení buňkami, především buňkami endotelovými, jejichž souvislá a fenotypicky zralá vrstva je nejlepší prevencí tvorby trombů na implantátech. Proto budou decelularizované matrice pokryty tzv. „simulovanou glykokalyx“, vytvořenou z heparinu jako obdoby sulfatovaných glykosaminoglykanů, tj. důležité složky extracelulární matrix endotelu, a rovněž z kyseliny hyaluronové, tj. glykosaminoglykanu nesulfatovaného. Tyto pokryvy podpoří adhezi, růst a fenotypickou maturaci endotelových buněk, a rovněž samy o sobě budou mít antitrombogenní aktivitu. Endotelizace decelularizovaných matricí bude testována in vitro ve statických a především v dynamických kultivačních systémech, kde bude sledováno spontánní vychytávání endotelových buněk z kultivačního média a endoteliálních prekursorů z heparinizované králičí krve. Nejnadějnější biochemicky modifikované matrice budou následně testovány v podmínkách in vivo po jejich implantaci do cévního řečiště laboratorních králíků.

Bone powder

The main focus of this apllication research project is the development of products obtained by processing human bone tissue for selected applications in tissue engineering and regenerative medicine. These products will serve as a bioactive ingredient for materials and products used as bone fillers for the regeneration of bone tissue, both in orthopedic and spondylo-surgery, traumatology and so on. The research is co-developement of UEM AV ČR and PrimeCell.

Hemodynamický fantom

The project focuses on the development of new diagnostic methods for the detection of unstable arterial plaques and the development of a tool for the further development of diagnostic contrast media detecting unstable plaques. The main results of the project are two prototypes – a pulse perfusion bioreactor (including SW and HW) and a circulation simulator (including SW and HW). The project will be implemented by PrimeCell Bioscience, a.s. (medium-sized enterprise), in effective cooperation with the research and research organization Palacky University in Olomouc.

DMEK with glide

National Cell and Tissue Center’s applied research is focused on transplantations of Descement membrane which are required after removing ill endotel with Descement membrane. Contactless method is 4 micrometers thick lamella unfold and stuck on stromal bed with an air bubble. Indication is endotel and Descement membrane dysfunction – Fuchs’ endothelial dystrophy, rear polymorph dystrophy, endotel insufficiency after cornea transplantation and iatrogenic endotel injury after intraocular surgery.

Tissue Transplants Catalogue