Granted research project overview

Přehled projektů s veřejnou podporou


PRIMECELL BIOSCIENCE

Indukce pyroptózy v rakovinných buňkách – potencionální léčebná metoda rakoviny slinivky / Induction of pyroptosis in cancer cells – a potential treatment method for pancreatic cancer


PRIMECELL BIOSCIENCE

Léčivý přípravek na bázi lidské amniové membrány pro léčbu osteoartrózy / Medicinal product based on human amniotic membrane for the treatment of osteoarthritis


PRIMECELL BIOSCIENCE

Modulární systém pro 3D biotisk nosičů na bázi biokompatibilních hydrogelů a polymerů pro tkáňové inženýrství / Modular 3D bio-printing system for printing biocompatible hydrogel and polymer scaffolds for tissue engineering

 


PRIMECELL BIOSCIENCE

Zlepšení a praktické zavedení technologie decelularizace periferních nervů za účelem vývoje nového biologického produktu – decelularizovaného scaffoldu pro alogenní aplikaci po poškození periferních nervů / Improvement and practical implementation of peripheral nerve decellularization technology for the purpose of developing a novel biological product – decellularized scaffold, for the allogeneic application after peripheral nerve injury

 


PRIMECELL ADVANCED THERAPY

PrimeCell Advanced Therapy, a.s. na konferencích regenerativní medicíny / PrimeCell Advanced Therapy, a.s. at conferences of regenerative medicine

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 


Vývoj GMP-grade off-the-shelf hydrogelu na bázi decelularizované lidské placenty (DHP) pro účely léčby ran, 3D-tisk a výrobu nanovláken / The Development of GMP-grade off-the-shelf Decellularized Human Placenta Based Hydrogel (DHP) for Treatment Purposes, 3D-print and Nanofiber Production

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 


PRIMECELL ADVANCED THERAPY

Inovativní nástroje pro diagnostiku a zlepšení fertilizační schopnosti spermií

 


PRIMECELL ADVANCED THERAPY

Vývoj přípravků pro dentální aplikace a pro použití v regenerativní medicíně

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 


PRIMECELL ADVANCED THERAPY

Vývoj produktů získaných zpracováním lidské kostní tkáně pro vybrané aplikace v tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně / Development of products obtained by processing human bone tissue for selected applications in tissue engineering and regenerative medicine

EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness

 


PRIMECELL BIOSCIENCE

Hemodynamický fantom jako nástroj výzkumu a vývoje v diagnostice nestabilního ateromu / Hemodynamic phantom as a tool of research and development in the diagnosis of unstable ateroma

EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness

 


PRIMECELL ADVANCED THERAPY

NewSurf: Nová metoda povrchové úpravy pro neenzymatické sklízení buněk určených k farmakologickému nebo lékařskému použití / New Surface Treatment Method for Non-enzymatic Harvesting of Cells for Pharmacological or Medical Use

EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness

 


PRIMECELL ADVANCED THERAPY

TFC-X – Charakterizace, optimalizace a validace GMP-grade výroby nového biotechnologického léčivého přípravku / TFC-X – Characterization, optimization and validation of GMP-grade production of a new biotechnological pharmaceutical product

EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness