Publications/IP

IP — Modulární 3D tiskárna pro přímý biotisk hydrogelů s buněčnou suspenzí


Prototyp – Upravená verze mikroskopu Zeiss Stemi 508


IP — Method of preparation of biological therapeutic product based on perinatal tissue and the product


Prototyp – Kompletně nový systém s kamerou s velkým čipem − full frame nebo větším a příslušným objektivem – Visible Truth UltraEasy


Matějka R1,2

How to tame human cells. Vesmír

Published: MAR 2023 ¦ PDF – part 1 PDF – part 2¦ https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2023/cislo-3/jak-si-ochocit-bunky.html


1 – Department of Biomedical Technology, Faculty of Biomedical Engineering, Czech Technical University in Prague, Nam. Sitna 3105, 27201 Kladno, Czech Republic;
2 – PrimeCell Bioscience a.s.


IP — Decelularizační komora pro automatizovanou decelularizaci periferních nervů


Funkční vzorek – Vektory pro specifickou expresi pro-kaspázi-1 v buňkách slinivkyFalk  L1, Fialová D1, Vrtková I2, Falk Lipenský J3, Forostyak S3

Possibilities of obtaining the maximum yield of residual DNA from decellularized tissue. Research in Pig Breeding 18th International Workshop

Published: 2022


1 – Laboratory of Biological and Molecular Anthropology, Department of Experimental Biology, Faculty of Science, Masaryk University
2 – Laboratory of Agrogenomics, Department of Animal Morphology, Physiology and Genetics, Faculty of AgriSciences, Mendel University in Brno
3 – PrimeCell Bioscience a.s.


DOŠKAŘ J., MAŠLAŇOVÁ I. a KUNTOVÁ L.

Optimalizace izolace reziduální DNA z decelularizovaných tkání
Genetická konference GSGM 2022 a XXIX. Genetické dny. 2022, ISBN 978-80-7302-182-5, s. 55.

Published: 2022


Jaroslav Chlupac 1,2,3,*†, Roman Matejka 4,†, Miroslav Konarik 5,6, Robert Novotny 1, Zuzana Simunkova 7, Iveta Mrazova 7, Ondrej Fabian 8, Milan Zapletal 9, Zdenek Pulda 9, Jan Falk Lipensky 10, Jana Stepanovska 4, Karel Hanzalek 4, Antonin Broz 2, Tomas Novak 3, Alena Lodererova 8, Ludek Voska 8, Theodor Adla 9, Jiri Fronek 1,3, Miroslav Rozkot 11, Serhiy Forostyak 10, Peter Kneppo 4, Lucie Bacakova 2, and Jan Pirk 5

Vascular Remodeling of Clinically Used Patches and Decellularized Pericardial Matrices Recellularized with Autologous or Allogeneic Cells in a Porcine Carotid Artery Model

Published: MAR 18 2022 ¦ PDF ¦ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8954945/


1 – Transplantation Surgery Department, Institute for Clinical and Experimental Medicine (IKEM), Videnska 1958/9, 14021 Prague, Czech Republic; robert.novotny@ikem.cz (R.N.); jiri.fronek@ikem.cz (J.F.)
2 – Department of Biomaterials and Tissue Engineering, Institute of Physiology of the Czech Academy of Sciences,Videnska 1083, 14220 Prague, Czech Republic; antonin.broz@fgu.cas.cz (A.B.); lucie.bacakova@fgu.cas.cz (L.B.)
3 – Department of Anatomy, Second Faculty of Medicine, Charles University, V Uvalu 84, 15006 Prague, Czech Republic; tomas.novak@lfmotol.cuni.cz
4 – Department of Biomedical Technology, Faculty of Biomedical Engineering, Czech Technical University in Prague, Nam. Sitna 3105, 27201 Kladno, Czech Republic; roman.matejka@fbmi.cvut.cz (R.M.); jana.stepanovska@fbmi.cvut.cz (J.S.); karel.hanzalek@fbmi.cvut.cz (K.H.); kneppo@fbmi.cvut.cz (P.K.)
5 – Cardiovascular Surgery Department, Institute for Clinical and Experimental Medicine (IKEM), Videnska 1958/9, 14021 Prague, Czech Republic; miroslav.konarik@ikem.cz (M.K.); jan.pirk@ikem.cz (J.P.)
6 – Institute of Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University, Albertov 5, 12800 Prague, Czech Republic
7 – Experimental Medicine Centre, Institute for Clinical and Experimental Medicine (IKEM), Videnska 1958/9, 14021 Prague, Czech Republic; zuzana.simunkova@ikem.cz (Z.S.); iveta.mrazova@ikem.cz (I.M.)
8 – Clinical and Transplant Pathology Centre, Institute for Clinical and Experimental Medicine (IKEM), Videnska 1958/9, 14021 Prague, Czech Republic; ondrej.fabian@ikem.cz (O.F.); alena.lodererova@ikem.cz (A.L.); ludek.voska@ikem.cz (L.V.)
9 – Radiodiagnostic and Interventional Radiology Department, Institute for Clinical and Experimental Medicine (IKEM), Videnska 1958/9, 14021 Prague, Czech Republic; milan.zapletal@ikem.cz (M.Z.); zdenek.pulda@ikem.cz (Z.P.); theodor.adla@ikem.cz (T.A.)
10 – PrimeCell Bioscience, a.s., Dr. Slabihoudka 6232/11, Poruba, 70800 Ostrava, Czech Republic; jan.lipensky@primecell.eu (J.F.L.); serhiy.forostyak@primecell.eu (S.F.)
11 – Department of Pig Breeding, Institute of Animal Science, Komenskeho 1239, 51741 Kostelec nad Orlici, Czech Republic; rozkot.miroslav@vuzv.cz
* Correspondence: jaroslav.chlupac@ikem.cz
† These authors contributed equally to this work.

Funkční vzorek – Buněčná linie CAR exprimujících univerzálních T lymfocytů


IP — Způsob přípravy biologického léčivého přípravku na bázi perinatální tkáně, práškový materiál a jeho použití


Funkční vzorek – Decelularizační komora malého objemu s výměnným košem pro planární tkáně


IP — Multikanálový směšovač pro biotisk hydrogelů s buněčnou suspenzí


Funkční vzorek – Funkční vzorek přípravku pro augmentaci kostních defektů na bázi směsi kys. hyaluronové, bioapatitu a demineralizované kostní tkáně


Funkční vzorek – Funkční vzorek přípravku pro augmentaci kostních defektů na bázi směsi kys. hyaluronové a demineralizované kostní tkáně


Funkční vzorek – Lidský kostní minerál – bioapatit


Ester Drastíková 1†, Klára Konderlová 1†, Andrea Šebestová 1, Daniel Baron 1, Petra Švecová 1, Petra Táborská 1, Kateřina Vítková 1,2, Veronika Pospíšilová 2, Serhiy Forostyak 2, Zdeněk Kořístek 2, Ludmila Porubová 2 and Jan Petr 1*

Determination of total protein content in biomedical products by the PDMS-assisted lab-in-a-syringe assay using 3D printed scaffolds removal

Published: NOV 25 2021 ¦ PDF ¦ https://doi.org/10.1186/s40543-021-00307-0


* – Correspondence: jan.petr@upol.cz
† – Ester Drastíková and Klára Konderlová have contributed equally to this work
1 – Department of Analytical Chemistry, Faculty of Science, Palacký University Olomouc, 17. Listopadu 12, 77146, Olomouc, Czech Republic
2 – Primecell Advanced Therapy, Jáchymova 26/2, 11000, Prague, Czech Republic

Benjamin Motais 1,2, Sandra Charvátová 1,2, Zuzana Walek1,3, Matouš Hrdinka 1,4, Ryszard Smolarczyk5, Tomasz Cichoń 5, Justyna Czapla 5, Sebastian Giebel 6, Michal Šimíček 1,2,4, Tomáš Jelínek 1,4, Tereza Ševčíková 1,2, Jiří Sobotka 7, Zdeněk Kořístek 1,4, Roman Hájek 1,4, Juli R Bagó 1,4¶

Selection, Expansion, and Unique Pretreatment of Allogeneic Human Natural Killer Cells with Anti-CD38 Monoclonal Antibody for Efficient Multiple Myeloma Treatment. Cells. 2021 Apr 21;10(5):967. doi: 10.3390/cells10050967

Published: 2021


1 – Faculty of Medicine, University of Ostrava, 703 00 Ostrava, Czech Republic.
2 – Faculty of Science, University of Ostrava, 701 00 Ostrava, Czech Republic.
3 – PrimeCell Advanced Therapy, Inc., 708 52 Ostrava, Czech Republic.
4 – Department of Haematooncology, University Hospital Ostrava, 708 00 Ostrava, Czech Republic.
5 – Center for Translational Research and Molecular Biology of Cancer, Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology, Gliwice Branch, 44 102 Gliwice, Poland.
6 – Department of Bone Marrow Transplantation and Onco-Hematology, Maria Sklodowska-Curie National, Research Institute of Oncology, Gliwice Branch, 44 102 Gliwice, Poland.
7 – Spadia LAB, a.s., Frenštát pod Radhoštěm, 700 30 Ostrava, Czech Republic.

ŠKOLOUDÍK D. 1 , KEŠNEROVÁ P. 2 , VOMÁČKA J. 3 , HRBÁČ T. 4 , NETUKA D. 5 , FOROSTYAK S. 6 , ROUBEC M. 7 , HERZIG R. 8 , BELŠAN T. 9

Shear wave elastography enables to identify unstable carotid plaque
Ultrasound Med Biol. ;47(7):1704-1710. doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2021.03.026.

Published: 2021


1 – Center for Health Research, Ostrava University Medical Faculty, Ostrava, Czech Republic; Stroke Center, Vítkovice Hospital, Ostrava, Czech Republic; Comprehensive Stroke Center, Department of Neurosurgery, University Hospital Ostrava, Ostrava, Czech Republic; Faculty of Health Sciences, Palacký University Olomouc, Olomouc, Czech Republic. Electronic address: skoloudik@hotmail.com.
2 – Comprehensive Stroke Center, 2(nd) Medical Faculty, Charles University Prague and University Hospital Motol, Prague, Czech Republic.
3 – Faculty of Health Sciences, Palacký University Olomouc, Olomouc, Czech Republic.
4 – Comprehensive Stroke Center, Department of Neurosurgery, University Hospital Ostrava, Ostrava, Czech Republic.
5 – Comprehensive Stroke Center, Department of Neurosurgery, Military Teaching Hospital Prague, Prague, Czech Republic.
6 – PrimeCell Bioscience Inc., Ostrava, Czech Republic.
7 – Comprehensive Stroke Center, Department of Neurology, University Hospital Ostrava, Ostrava, Czech Republic.
8 – Department of Neurology, Comprehensive Stroke Center, Charles University Faculty of Medicine and University Hospital Hradec Králové, Hradec Králové, Czech Republic.
9 – Comprehensive Stroke Center, Department of Radiology, Military Teaching Hospital Prague, Prague, Czech Republic.

Funkční vzorek – Funkční vzorek demineralizované kostní tkáně


IP — Způsob separace spermií s neporušenou intaktní hlavičkou od spermií s poškozenou hlavičkou a somatických buněk (veterinární použití)


IP — Způsob separace spermií s neporušenou intaktní hlavičkou od spermií s poškozenou hlavičkou a somatických buněk (humánní použití)


Iveta Schmiedová 1,2, Zuzana Ožanová 1,2, Elen Šťastná 1, Ludmila Kišeláková 1,2, Břetislav Lipový 3 a Serhiy Forostyak 1,2,3

Case Report: Freeze-Dried Human Amniotic Membrane Allograft for the Treatment of Chronic Wounds: Results of a Multicentre Observational Study

Published: JUN 24 2021 ¦ PDF ¦ https://doi.org/10.3389/fbioe.2021.649446


1 – PrimeCell Bioscience Inc., Ostrava, Czechia
2 – BioHealing, Brno, Czechia
3 – Department of Burns and Plastic Surgery, Faculty of Medicine, Institution Shared With University Hospital Brno, Masaryk University, Brno, Czechia

Břetislav Lipový 1,2, Martin Hladík 1, Petr Štourač 3 a Serhiy Forostyak 1,4,5

Case Report: Wound Closure Acceleration in a Patient With Toxic Epidermal Necrolysis Using a Lyophilised Amniotic Membrane

Published: APR 16 2021 ¦ PDF ¦ https://doi.org/10.3389/fbioe.2021.649317


1 – Department of Burns and Plastic Surgery, Faculty of Medicine, University Hospital Brno, Masaryk University, Brno, Czechia
2 – Central European Institute of Technology, Brno University of Technology, Brno, Czechia
3 – Department of Paediatric Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, Faculty of Medicine, University Hospital Brno, Masaryk University, Brno, Czechia
4 – PrimeCell Bioscience Inc., Prague, Czechia
5 – National Tissue Centre Inc., Ostrava, Czechia

Funkční vzorek – Funkční vzorek přípravku pro augmentaci kostních defektů na bázi směsi kys. hyaluronové a bioapatitu


IP – Přípravek s obsahem bioapatitu a demineralizované kostní tkáně pro augumentaci kostních defektů


IP — Method for separation of sperm with undamaged intact heads from sperm with damaged heads and somatic cells (humánní použití)


IP — Method for separation of sperm with undamaged intact heads from sperm with damaged heads and somatic cells (veterinární použití)


Funkční vzorek – Buněčná linie univerzálních T lymfocytů


Serhiy Forostyak 1,2,*,†,‡, Oksana Forostyak 1, Jessica C. F. Kwok 1,3,§, Nataliya Romanyuk 1, Monika Rehorova 1,2, Jan Kriska 1, Govindan Dayanithi 1,‖, Ruma Raha-Chowdhury 3, Pavla Jendelova 1,2, Miroslava Anderova 1, James W. Fawcett 1,3,* and Eva Sykova 1

Transplantation of Neural Precursors Derived from Induced Pluripotent Cells Preserve Perineuronal Nets and Stimulate Neural Plasticity in ALS Rats Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 9593

Published: DEC 16 2020 ¦ PDF ¦ https://doi.org/10.3390/ijms21249593


1 – Institute of Experimental Medicine, Czech Academy of Sciences, Videnska 1083, 142 20 Prague, Czech Republic; oksana.forostyak@iem.cas.cz (O.F.); J.Kwok@leeds.ac.uk (J.C.F.K.);
nataliya.romanyuk@iem.cas.cz (N.R.); monika.rehorova@lfmotol.cuni.cz (M.R.); jan.kriska@iem.cas.cz (J.K.); govindan.dayanithi@umontpellier.fr (G.D.); Pavla.jendelova@iem.cas.cz (P.J.); miroslava.anderova@iem.cas.cz (M.A.); sykovae@gmail.com (E.S.)
2 – Second Faculty of Medicine, Charles University, V Úvalu 84, 150 06 Prague, Czech Republic
3 – John van Geest Centre for Brain Repair (BRC), Department of Clinical Neurosciences, University of Cambridge, Cambridge CB2 0PY, UK; ruma.rahachowdhury@gmail.com
* – Correspondence: forostyaks@gmail.com (S.F.); jf108@cam.ac.uk (J.W.F.)
† – Present address: PrimeCell BioScience Inc., 708 52 Ostrava, Czech Republic.
‡ – Present address: Department of Burns and Plastic Surgery, University Hospital Brno, 625 00 Brno, Czech Republic; Medical Faculty, Masaryk University Brno, 625 00 Brno, Czech Republic.
§ – Present address: Faculty of Biological Sciences, University of Leeds, Leeds LS2 9JT, UK.
‖ – Present address: Molecular Mechanisms in Neurodegenerative Diseases Laboratory, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale-UMR-S1198, Université de Montpellier, École Pratique des Hautes Études, Place Eugène Bataillon, F-34095 Montpellier, France.

D. Školoudík 1-3, T. Hrbáč 2, R. Matějka 4,5 , S. Forostyak 4  , J. Hofmanová 4  ,  D. Netuka 6 , P. Kešnerová 7  , T. Belšan 8  , A. Školoudík 9

Srovnání měření průtokových parametrů v oblastni karotické stenózy in vivo a in vitro – pilotní výsledky testování hemodynamického fantomu
Cesk Slov Ne urol N 2020; 83/ 116(6): 627– 632, doi: 10.48095/cccsnn2020627

Published: 2020


1 – Centrum vědy a výzkumu, Fakulta zdravotnických věd, UPOL, Olomouc
2 – Neurochirurgická klinika FN Ostrava
3 – Centrum zdravotnického výzkumu, LF OU, Ostrava
4 – PrimeCell Bioscience Inc., Ostrava
5 – Katedra biomedicínské techniky, Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze, Kladno
6 – Neurochirurgická klinika ÚVN – VFN Praha
7 – Neurologická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
8 – Radiologická klinika ÚVN – VFN Praha
9 – Matiční gymnázium, Ostrava

IP — AMNIONEURO – biologické krytí na bázi aminové membrány pro rekonstrukcní zákroky a biologické krytí


Ověřená technologie – Postup výroby léčivého přípravku moderní terapie z mezenchymálních kmenových buněk tkáně pupečníku expanzní kultivací v bioreaktoru


Ostatní výsledky – Studie účinnosti léčivého přípravku moderní terapie z mezenchymálních kmenových buněk tkáně pupečníku


IP — Humane treatment containing mesenchymal stem cells and liquid medium


IP — Modulární lineární aktuátor pro aplikace v tkáňovém inženýrství


IP — Method for separation of sperm with undamaged intact heads from sperm with damaged heads and somatic cells


Ladislava Vymetalova1, Tereza Kucirkova1, Lucia Knopfova1, Veronika Pospisilova2,3, Tomas Kasko2,3, Hana Lejdarova4, Eva Makaturova5, Petr Kuglik5,6, Veronika Oralova7, Eva Matalova7, Petr Benes1, Zdenek Koristek2,8, Serhiy Forostyak2,3,8

Large‑Scale Automated Hollow‑Fiber Bioreactor Expansion of Umbilical Cord‑Derived Human Mesenchymal Stromal Cells for Neurological Disorders Neurochemical Research (2020) 45:204–214

Published: DEC 11 2019 ¦ PDF ¦ https://doi.org/10.1007/s11064-019-02925-y


1 – International Clinical Research Center, St. Anne’s University Hospital, Pekarska 53, 656 91 Brno, Czech Republic
2 – PrimeCell Bioscience Inc., Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 00 Ostrava‑Poruba, Czech Republic
3 – National Tissue Centre Inc., Palachovo náměstí 726/2, 625 00 Brno, Czech Republic
4 – Department of Transfusion & Tissue Medicine, University Hospital Brno, Jihlavska 20, 625 00 Brno, Czech Republic
5 – Department of Medical Genetics, University Hospital Brno, 625 00 Brno, Czech Republic
6 – Institute of Experimental Biology, Faculty of Science, Masaryk University, Kotlarska 2, 611 37 Brno, Czech Republic
7 – Institute of Animal Physiology and Genetics, v.v.i, Czech Academy of Sciences, Veveri 97, 602 00 Brno, Czech Republic
8 – PrimeCell Advanced Therapy Inc., Palachovo nam. 726/2, 625 00 Brno, Czech Republic

Lipensky J., Pospisilova V., Forostyak S., Koristek Z., Lustykova A., Truneckova J., Rozkot M.

Izolation of mesenchymal stem cells from porcine umbilicard cord tissue
Research in Pig Breeding – 16th International Workshop, 2019, s. 12

Published: 2019


IP — Contemplates methods for identifying candidate compounds or gene products


IP — A method of preparation of stromal vascular fraction of adipose tissue cells


IP — AmniPur® – Method of preparation of amniotic membrane-based material (Czech Republic)


Dayanithi G1,2,3,4, Forostyak O5, Forostyak S6,7, Kayano T8,9,5, Ueta Y10, Verkhratsky A11,12

Vasopressin and oxytocin in sensory neurones: expression, exocytotic release and regulation by lactation. SCIENTIFIC REPORTS, Vol. 8. DOI: 10.1038/s41598-018-31361-1.

Published: AUG 30 2018


1 – Institut des Sciences Biologiques-Neurosciences, cognition, Centre Nationale de la Recherche Scientifique, 3 rue Michel-Ange, 75794, Paris cedex 16, France. gdaya@univ-montp2.fr.
2 – MMDN-Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale-U1198, Université de Montpellier, 34095, Montpellier, France. gdaya@univ-montp2.fr.
3 – Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sorbonne, Les Patios Saint-Jaques, 75014, Paris, France. gdaya@univ-montp2.fr.
4 – Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Medicine, Charles University at Plzen, CZ-32300, Plzen, Czech Republic. gdaya@univ-montp2.fr.
5 – Department of Molecular Neurophysiology, Institute of Experimental Medicine, Czech Academy of Sciences, 14220, Prague, Czech Republic.
6 – Department of Neuroscience, 2nd faculty of Medicine, Charles University, V Uvalu 84, 15006, Prague, Czech Republic
7 – PrimeCell Therapeutics a.s. Palachovo Náměstí 2, 625 00, Brno, Czech Republic.
8 – MMDN-Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale-U1198, Université de Montpellier, 34095, Montpellier, France
9 – Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sorbonne, Les Patios Saint-Jaques, 75014, Paris, France.
10 – Department of Physiology, School of Medicine, University of Occupational and Environmental Health, Kitakyushu, 807-8555, Japan.
11 – Faculty of Biology, Medicine and Health, University of Manchester, M13 9PT, Manchester, UK. Alexej.Verkhratsky@manchester.ac.uk.
12 – Achucarro Centre for Neuroscience, IKERBASQUE, Basque Foundation for Science, 48011, Bilbao, Spain. Alexej.Verkhratsky@manchester.ac.uk.

Sykova E; Cejkova J; Cejka C; Forostyak S.

Collecting stem cells from bones or from line cells used for suppressing myocardial infarction and posttraumatic shock, and treating infections caused by treatment of any kind of disease. 2018. Patent Number: CZ201600644-A3; CZ307325-B6.

Published: 2018


Sykova E, Forostyak S, Rychmach P. Konradova S., Matejckova N.

A stem cell therapy of amyotrophic lateral sclerosis: from bench to bedside. Cytotherapy, Vol. 20, 5.

Published: MAY 2018


IP — AmniPur® – Method of preparation of amniotic membrane-based material and a material obtainable by said method


Štěpanovská J, Matějka R

Bioreaktor – továrna na umělé orgány, Pražská technika, 2/2018

Published: 2018 ¦ PDF ¦ https://media.cvut.cz/cs/publikace/20180416-prazska-technika-2-2018


Giulia E. Tyzack1,2, Claire E. Hall2, Christopher R. Sibley3, Tomasz Cymes1, Serhiy Forostyak4, Giulia Carlino2, Ione F. Meyer5, Giampietro Schiavo5,6, Su-Chun Zhang7, George M. Gibbons1, Jia Newcombe8, Rickie Patani2,9 and András Lakatos1,10

A neuroprotective astrocyte state is induced by neuronal signal EphB1 but fails in ALS models. Nature communications Vol: 8, 1164.

Published: OCT 27 2017


1 – John van Geest Centre for Brain Repair, Department of Clinical Neurosciences, University of Cambridge, E.D. Adrian Building, Forvie Site, Robinson Way, Cambridge, CB2 0PY UK
2 – Department of Molecular Neuroscience, UCL Institute of Neurology, University College London, London, WC1N 3BG UK
3 – Division of Brain Sciences, Imperial College London, Burlington Danes Building Du Cane Road, London, W12 0NN UK
4 – Institute of Experimental Medicine ASCR and Charles University in Prague, Department of Neuroscience, Videnská 1083, Prague 4, 142 20 Czech Republic
5 – Sobell Department of Motor Neuroscience & Movement Disorders, UCL Institute of Neurology, University College London, London, WC1N 3BG UK
6 – UK Dementia Research Institute at UCL, UCL Institute of Neurology, University College London, London, WC1N 3BG UK
7 – Waisman Center, University of Wisconsin, 1500 Highland Avenue, Madison, WI 53705 USA
8 – Department of Neuroinflammation, UCL Institute of Neurology, University College London, London, WC1N 1PJ UK
9 – The Francis Crick Institute, 1 Midland Road, London, NW1 1AT UK
10 – Addenbrooke’s Hospital, Cambridge University Hospitals, Hills Road, Cambridge, CB2 0QQ UK Rickie Patani

Forostyak S1,2 and Sykova E.2,3

Neuroprotective Potential of Cell-Based Therapies in ALS:From BenchtoBedside. Frontiers in neuroscience. Vol: 11, 591.

Published: OCT 24 2017


1 – Centre of Reconstructive Neuroscience, Institute of Experimental Medicine (ASCR), Czech Academy of Sciences, Prague, Czechia
2 – Department of Neuroscience, 2nd Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czechia
3 – Institute of Neuroimmunology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia

Sykova E1,2, Rychrnach P3, Drahoradova I3, Konradova S1,3, Ruzickova K1,3, Vorisek I1, Forostyak S1,2, Homola A1,4, Bojar M4

Transplantation of Mesenchymal Stromal Cells in Patients With Amyotrophic Lateral Sclerosis: Results of Phase I/IIa Clinical Trial. Cell transplantation Vol: 26, 4 (SI).

Published: 2017


1 – Department of Neuroscience, Institute of Experimental Medicine, Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic
2 – Department of Neuroscience, Charles University, 2nd Medical School, Prague, Czech Republic
3 – Bioinova Ltd., Prague, Czech Republic
4 – Department of Neurology, Charles University, 2nd Medical School, University Hospital at Motol, Prague, Czech Republic

Forostyak O, Butenko O, Anderova M, Forostyak S, Sykova E, Verkhratsky A, Dayanithi G.

Specific profiles of ion channels and ionotropic receptors define adipose- and bone marrow derived stromal cells. Stem cell research. Vol.: 16, 3.

Published: MAY 2016


IP – Preklinický model kritické končetinové ischemie


Forostyak O, Forostyak S, Kortus S, Sykova E, Verkhratsky A, Dayanithi G.

Physiology of Ca2+ signalling in stem cells of different origins and differentiation stages. CELL CALCIUM. Vol: 59, 2-3 (Special Issue).

Published: 2016


Dmitry Tukmachev, MD1,2, Serhiy Forostyak, MD, PhD1,2, Zuzana Koci, MS1,2, Kristyna Zaviskova, MS1,2, Irena Vackova, PhD1, Karel Vyborny, MS1,2, Ioanna Sandvig, PhD3,4, Axel Sandvig, MD, PhD3,5, Christopher J. Medberry, PhD6, Stephen F. Badylak, DVM, PhD, MD6, Eva Sykova, MD, DSc1,2 and Sarka Kubinova, PharmD, PhD1

Injectable Extracellular Matrix Hydrogels as Scaffolds for Spinal Cord Injury Repair. Tissue engineering part A. Vol: 22, 3-4.

Published: 2016


1 – Institute of Experimental Medicine AS CR, Prague, Czech Republic.
2 – 2nd Medical Faculty, Charles University, Prague, Czech Republic.
3 – Department of Neuroscience, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway.
4 – John Van Geest Centre for Brain Repair, School of Clinical Neurosciences, University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom.
5 – Division of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Department of Neurosurgery, Umeå University, Umeå, Sweden.
6 – McGowan Institute for Regenerative Medicine, Pittsburgh, Pennsylvania

Sykova E, Forostyak S, Homola A, Konradova S, Ruzickova K, Syka M, Jendelova P.

Stem Cells for Treatment of Amyotrophic Lateral Sclerosis: Preclinical and Clinical Study. Cell transplantation. Vol: 25, 4.

Published: 2016


Kaláb M, Karkoška J, Kamínek M, Šantavý P.;
Transplantation of allogeneic bone graft in the therapy of massive post-sternotomy defects – 6 years of experience with the method; Rozhl Chir. Fall 2016;95(11):399-406. Czech.
Published: 2016 ¦ PDF ¦ https://www.medvik.cz/bmc/link.do?id=bmc17000120


Martin Kaláb1, Jan Karkoška2, Milan Kamínek3, Eva Matějková2, Zuzana Slaměníková1, Aleš Klváček1 and Petr Šantavý1

Reconstruction of massive post-sternotomy defects with allogeneic bone graft: four-year results and experience using the method. Interact CardioVasc Thorac Surg 2016;22:305–13.

Published: 2015 Nov 29 ¦ PDF ¦ https://doi.org/10.1093/icvts/ivv322


1 – Department of Cardiosurgery, University Hospital Olomouc and Faculty of Medicine, Palacky University Olomouc, Olomouc, Czech Republic
2 – National Cell and Tissue Centre, Brno, Czech Republic
3 – Department of Nuclear Medicine, University Hospital Olomouc and Faculty of Medicine, Palacky University Olomouc, Olomouc, Czech Republic

Kubinova S, Horak D, Hejcl A, Plichta Z, Kotek J, Proks V, Forostyak S, Sykova E.

SIKVAV-modified highly superporous PHEMA scaffolds with oriented pores for spinal cord injury repair. Journal of tissue engineering and regenerative medicine. Vol.: 9, 11.

Published: NOV 2015


Kubinova S, Tukmachev D, Vyborny K, Koci Z, Zaviskova K, Vackova I, Forostyak S, Sykova E.

Extracellular Matrix Hydrogels as Scaffolds for Spinal Cord Injury Repair. Tissue engineering part A. Vol: 21, Supp.1.

Published: SEP 1 2015


NARDONE, Giorgia, Jorge Oliver de la CRUZ, Martin PEŠL, Stanislava KOŠKOVÁ a Giancarlo FORTE

YAP mechanosensor as a crucial determinant in the differentiation of adipose tissue-derived mesenchymal stem cells, ISSCR meeting, Stokholm on June 24-27/2015

Published: 2015 June 24-27 ¦ PDF ¦ https://is.muni.cz/publication/1301857/cs


Raha-Chowdhury R1, Animesh Alexander Raha1,2, Forostyak S3, Zhao JW1, Stott SRW1, Bomford A.2

Expression and cellular localization of hepcidin mRNA and protein in normal rat brain. BMC Neuroscience. Vol: 16, 24.

Published: APR 21 2015.


1 – John Van Geest Centre for Brain Repair, Department of Clinical Neuroscience, University of Cambridge, Cambridge, UK
2 – Institute of Liver Studies, King’s College Hospital, London, UK
3 – Department of Neuroscience Institute of Experimental Medicine Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Czech Republic

Martin Kaláb1, Jan Karkoška2, Milan Kamínek3 and Petr Šantavý1

Successful three-year outcome in a patient with allogenous sternal bone graft in the treatment of massive post-sternotomy defects; International Journal of Surgery Case Reports 7 (2015) 6–9,

Published: 2014 Dec 24 ¦ PDF ¦ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4336405/


1 – Department of Cardiosurgery, University Hospital Olomouc and Faculty of Medicine, Palacky University Olomouc, I. P. Pavlova 6, Olomouc 775 20, Czech Republic
2 – National Cell and Tissue Centre, Palachovo náměstí 726/2, Brno, Czech Republic
3 – Department of Nuclear Medicine, University Hospital Olomouc and Faculty of Medicine, Palacky University Olomouc, I. P. Pavlova 6, Olomouc 775 20, Czech Republic

Serhiy Forostyak1,2, Ales Homola1,2, Karolina Turnovcova1,2, Pavel Svitil1,2, Pavla Jendelova1,2 and Eva Sykova1,2

Intrathecal Delivery of Mesenchymal Stromal Cells Protects the Structure of Altered Perineuronal Nets in SOD1 Rats and Amends the Course of ALS. STEM CELLS. Vol: 32, 12.

Published: DEC 2014


1 – Institute of Experimental Medicine, Academy of Science of the Czech Republic, Prague, Czech Republic
2 – Department of Neuroscience, 2nd Medical Faculty, Charles University, Prague, Czech Republic

Kubinova S, Tukmachev D, Forostyak S, Hejcl A, Horak D, Plichta Z, Proks V, Medberry C, Sykova E.

Comparison of synthetic versus biologic hydrogel scaffolds in spinal cord injury treatment. Journal of tissue engineering and regenerative medicine. Vol: 8, Special Issue.

Published: JUN 2014


Miriama Krutá1,2, Monika Šeneklová1, Jan Raška1, Anton Salykin1, Lenka Zerzánková1, Martin Pešl1,2, Eva Bártová3, Michal Franek3, Aneta Baumeisterová1, Stanislava Košková4, Kai J. Neelsen5, Aleš Hampl6, Petr Dvořák1,2 and Vladimír Rotrekl1,2

Mutation frequency dynamics in HPRT locus in culture adapted hESCs and iPSCs correspond to their differentiated counterparts. Stem Cells and Development, Mary Ann Liebert, Inc., 2014. ISSN 1547-3287.

Published: 2014 May 17 ¦ https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/scd.2013.0611


1 – Department of Biology, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
2 – International Clinical Research Center, St. Anne’s University Hospital Brno, Brno, Czech Republic.
3 – Institute of Biophysics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno, Czech Republic.
4 – National Tissue Centre, Inc., Brno, Czech Republic.
5 – Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.
6 – Department of Histology and Embryology, Masaryk University, Brno, Czech Republic.

Forostyak S, Jendelova P, Sykova E.

The role of mesenchymal stromal cells in spinal cord injury, regenerative medicine and possible clinical applications. BIOCHIMIE. Vol.: 95, 12.

Published: DEC 2013.


Sykova Eva1,2, Forostyak Serhiy1

Stem cells in regenerative medicine. Laser therapy. Vol: 22, 2.

Published: 2013.


1 – Department of Neuroscience, Institute of Experimental Medicine, Academy of Science of the Czech Republic, Videnska 1083, Prague, 14220, Czech Republic
2 – Department of Neuroscience, 2nd Faculty of Medicine, Charles University, V Uvalu 84, Prague, 15006, Czech Republic

Kubinova S, Hejcl A, Forostyak S, Baranovicova L, Horak D, Plichta Z, Proks V, Sykova E.

Biomodified hydrogel scaffolds for neural differentiation and the treatment of spinal cord injury. Journal of tissue engineering and regenerative medicine. Vol: 6, Special Issue, Supplement 1.

Published: SEP 2012.


Kalab M1, Kubesova B2 and Lonsky V1

Use of allogenous bone graft and osteosynthetic stabilization in treatment of massive post-sternotomy defects, European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 41 (2012) e182–e184;

Published: 2012 Apr 18 ¦ PDF ¦ doi:10.1093/ejcts/ezs077


1 – Department of Cardiac Surgery, University Hospital and Faculty of Medicine, Palacky University, Czech Republic
2 – National Tissue Centre, Brno, Czech Republic

Forostyak S, Homola A, Jendelova P, Sykova E.

The intrathecal application of human bone marrow mesenchymal stromal cells improves motor activity, prolongs survival and preserves perineuronal nets in symptomatic ALS rats.

Published: 2012.


Vanecek V, Zablotskii V, Forostyak S, Ruzicka J, Herynek V, Babic M, Jendelova P, Kubinova S, Dejneka A, Sykova E.

Highly efficient magnetic targeting of mesenchymal stem cells in spinal cord injury. International journal of nanomedicine. Vol: 7.

Published: 2012.


Arboleda D, Forostyak S, Jendelova P, Marekova D, Amemori T, Pivonkova H, Masinova K, Sykova E.

Transplantation of Predifferentiated Adipose-Derived Stromal Cells for the Treatment of Spinal Cord Injury. Cellular and molecular neurobiology. Vol: 31, 7.

Published: OCT 2011.


Forostyak S, Jendelova P, Kapcalova M, Arboleda D, Sykova E.

Mesenchymal stromal cells prolong the lifespan in a rat model of amyotrophic lateral sclerosis. Cytotherapy. Vol: 13, 9.

Published: OCT 2011.


Dayanithi G, Forostyak O, Forostyak S, Arboleda D, Viero C, Strunin D, Folkova D; Sykova E, Shibuya I, Ueta Y, Toescu EC, Verkhratsaky.

Neuron-glia interactions in peripheral vasopressin and oxytocin systems unveiled in transgenic rats. GLIA. Vol: 59, Supplement: 1.

Published: OCT 2011.


Dayanithi G, Forostyak O, Forostyak S, Arboleda D, Ueta Y, Sykova E.

Transgenic rat models to visualize fluorescent vasopressin and oxytocin in the dorsal root ganglia and glial cells. Vol: 41.

Published: 2011.


Forostyak S, Jendelova P, Kapcalova M, Arboleda D, Sykova E.

Mesenchymal stem cells prolong lifespan in a rat model of amyotrophic lateral sclerosis. Vol: 41.

Published: 2011


Carulli D, Pizzorusso T, Kwok JCF, Putignano E, Poli A, Forostyak S, Andrews MR, Deepa SS, Glant TT, Fawcett JW. (Fawcett,
James W.

Animals lacking link protein have attenuated perineuronal nets and persistent plasticity. BRAIN. Vol: 133, 8.

Published: AUG 2010


Arboleda D, Forostyak S, Sykova E, Jendelova P.

The use of adipose tissue-derived mesenchymal stem cells in spinal cord injury repair. Vol: 39.

Published: 2009.