The biomedical clinical trials company

PrimeCell je biomedicínská společnost zabývající se vývojem a klinickým testováním biologických léčivých přípravků a medicínských technologií, které mění genové a buněčné vlastnosti tak, aby se podpořila obnova postižených tkání a orgánů. Samostatným směrem je vývoj inovativních metod, materiálů a postupů umožňujících preklinické a klinické testování moderních technologií.

MĚNÍME PARADIGMA KLASICKÉ LÉČBY

Náš multioborový přístup zahrnuje oblasti cytologie/buněčné biologie, genetiky a molekulární biologie, tedy buněk a genů, v medicíně známé pod pojmy regenerativní medicína a orgánovo-tkáňové inženýrství. Jedná se o biomedicínský přístup, který mění paradigma klasické léčby, nahrazuje farmaka a chemické substance jiným mechanismem účinku, zcela biologickým a striktně personalizovaným, bez vedlejších účinků. Umožňuje také léčit nedostatečně léčené diagnózy nebo dnes zcela neléčitelné stavy a zmenšovat utrpení lidí. Neusilujeme o prosté prodlužování života, ale o zvyšování jeho kvality v celém jeho průběhu.

HYPOTHESIS DRIVEN

Zcela ojedinělý je přístup PrimeCell k translačnímu výzkumu, který nazýváme „hypothesis driven“. Principem je translace výsledků/hypotéz základního výzkumu do jeho další fáze. Do takovýchto výsledků dále investujeme a s původci výzkumu, vlastním týmem, vlastními přístroji a vlastními finančními prostředky je posunujeme do fáze preklinické a fáze klinické I. a II. Ve výjimečných případech také do fáze III (například NTC Chondrograft™). Pomáháme vědcům zvyšovat hodnotu jejich duševního vlastnictví.

PRODUKTY PRO 5000 PACIENTŮ

Pro lékaře vyrábíme cca 40 produktů, které neustále inovujeme. Jedná se především o kardiochirurgii, chirurgii, ortopedii, oftalmologii, popáleniny, chronické rány aj. V roce 2018 jsme uvedli na trh zcela nový přípravek zvaný AmnioDerm™ pro léčbu chronických ran. Dokončujeme vývoj produktu AmnioGel™, který bude sloužit pro ošetření jizev a akutních ran. Produkt pro léčbu poškozených chondrálních defektů NTC Chondrograft™ se nachází ve fázi III. klinického hodnocení v EU. Ročně dodáme produkty pro cca 5000 pacientů po celé Evropě.

10000 METRŮ LABORATOŘÍ

PrimeCell je jedním z nejvýznamnějších strategických a specializovaných investorů v Evropě v oblasti regenerativní medicíny a orgánového inženýrství. Vlastní a provozuje vysoce moderní vývojovou a výrobní infrastrukturu pro aplikovaný vývoj, zpracování a výrobu lidských buněk, genů a tkání. Ve svém portfoliu má téměř 8000 m² laboratorních prostor, z toho 2000 m² cGMP zázemí pro vývoj a výrobu.

Více o infrastruktuře PrimeCell naleznete na: