Modern Technologies Based Products

SPE 01

Inovativní nástroje pro diagnostiku a zlepšení fertilizační schopnosti specifických buněk.

MORE
NEW SURF(aces)

Jedná se o inteligentní biopolymerové nátěry povrchu pro kultivaci lidských buněk, jejichž vlastnosti upravujeme pouhou změnou elektromagnetického pole a eliminujeme tak použití chemikálií.

BioReactor

výzkumným záměrem je s několika technickými VŠ vyvinout vlastní bioreactor na expanzi buněk, především pak MSC UCT.

Nanofibres scaffolds
3D Bioprinted Scaffolds
Microfluidic chips
NAMASTE

Výzkum dočasně pozastaven do vyjasnění legislativních otázek.

SPE 01

Inovativní nástroje pro diagnostiku a zlepšení fertilizační schopnosti specifických buněk.

Předkládaný výstup aplikovaného vývoje přináší zcela unikátní separační technologii na základě integrity hlavičky spermie, která je zásadním detekčním markerem kvality spermií. Tato metodika využívá přítomnost specifického proteinu CD46 na povrchu poškozených spermií a na povrchu tělních buněk, včetně bílých krvinek, patologicky přítomných v ejakulátu. Současně nepřítomnost tohoto proteinu na povrchu neporušených kvalitních spermií je podstatou nově přinášené technologie. Bude se jednat o specifickou selekci „dobrých“ spermií od poškozených, které budou ze suspenze vyvázány pomocí specifické protilátky připravené proti CD46 kovalentně navázané na magnetický nosič. V rámci projektu budou vytvořeny 2 potenciální produkty.