Remescor

Remescor je léčivý přípravek moderní medicíny (ATMP) vyvinutý pro lidské použití, jehož základem jsou mesenchymální stromální buňky získané z pupečníku (hUCT MSCs – human Umbilical Cord Tissue Mesenchymal Stromal Cells). hUCT MSCs představují nové přelomové možnosti v oblasti léčby nemocí projevujících se imunologickými dysregulacemi a zánětem. Podle Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA – European Medicinal Agency), přípravky somatobuněčné terapie jsou takové, které obsahují buňky nebo tkáně manipulované tak, aby změnily svou buněčnou charakteristiku, případně buňky či tkáně, které nebyly použity pro stejnou nezbytnou funkci v těle (za účelem vyléčení, diagnózy nebo prevence nemocí.