Projekty výzkumu s veřejnou podporou

PRIMECELL ADVANCED THERAPY

Inovativní nástroje pro diagnostiku a zlepšení fertilizační schopnosti spermií


 


PRIMECELL ADVANCED THERAPY

Vývoj přípravků pro dentální aplikace a pro použití v regenerativní medicíně

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 


PRIMECELL ADVANCED THERAPY

Vývoj produktů získaných zpracováním lidské kostní tkáně pro vybrané aplikace v tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 


PRIMECELL BIOSCIENCE

Hemodynamický fantom jako nástroj výzkumu a vývoje v diagnostice nestabilního ateromu

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 


PRIMECELL ADVANCED THERAPY

NewSurf: Nová metoda povrchové úpravy pro neenzymatické sklízení buněk určených k farmakologickému nebo lékařskému použití

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 


PRIMECELL ADVANCED THERAPY

TFC-X – Charakterizace, optimalizace a validace GMP-grade výroby nového biotechnologického léčivého přípravku

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost