Srovnání Remdesivir vs Remescor

Srovnáni Remdesivir vs Remescor pro Ministerstvo zdravotnictví ČR

17. 3. 2020

 Remdesivir (Gilead)COV_19hUCTMSCRemescor (NCTB)
1. TargetPacient v kritickém stavu – potvrzená infekce SARSCoV-2, hospitalizace a umělá plicní ventilacePacient v kritickém stavu – potvrzená infekce SARSCoV-2, hospitalizace a umělá plicní ventilace
2. Zákon o léčivech 378/2007 Sb. Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů),konkrétně dle § 8 odst. 6 povolit použití nikde neregistrovaného léčiva s ohledem na potvrzené šíření infekčního onemocněníZákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů), konkrétně dle § 8 odst. 6 povolit použití nikde neregistrovaného léčiva s ohledem na potvrzené šíření infekčního onemocnění
3. KLH (ARDS + ARDS COVID-19)NA8 + 8
4. KLH-celkový počet pro jiné indikace, shodný mechanismus9 / 2
overall / phase II/III
1069 / 239 / 145
MSC / UC MSC / phase II/III UC MSC
5. Nežádoucí účinky data nedostupnanebyly evidovány NU způsobené MSC
6. Země původu léčivaUSAČR
7. Dostupnost/cenaNA / transport z USA leteckyIhned pro 10-15 pacientů / Brno
8. Vydaná povolení regulátoremžádné (do 17.3.2020)MSC pro autologní použití
9. OstatníVydané povolení k užití bez posouzení Farmaceutické dokumentace regulátoremInstituce ve spoluvlastnictví České republiky