National Cell and Tissue Centre Brno

Vysoce inovativní laboratoře určené pro vývoj a výrobu léčivých přípravků Moderní terapie (z angl. Advanced Therapies Medicinal Products – ATMP) a zpracování tkání a buněk v systému správné výrobní praxe (SVP). Veškerá výroba probíhá podle platné legislativy České republiky a Evropské unie.

Laboratoře byly dokončeny v říjnu 2011. Svojí vybaveností a rozsahem nabízených služeb jsou jedním z předních a nejšpičkovějších pracovišť tohoto druhu na světě. Disponují statutem zdravotnického a tkáňového zařízení a současně statutem výrobce léčivých přípravků, vyvíjí nové druhy léčby a zdravotnické materiály, které jsou založeny na mikro a nanotechnologii.

Laboratoře jsou rozděleny do čtyř úseků:

  • úsek moderní terapie (ATMP),

  • úsek tkáňového inženýrství,

  • úsek buněčné terapie,

  • úsek materiálového inženýrství,

  • úsek experimentálního výzkumu