Národní centrum tkání a buněk – Brno

Národní centrum tkání a buněk v Brně

Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. je vysoce inovativní společnost zaměřená na vývoj a výrobu léčivých přípravků Moderní terapie ( z angl. Advanced Therapies Medicinal Products – ATMP) a zpracování tkání a buněk v systému správné výrobní praxe (SVP). Veškerá výroba probíhá podle platné legislativy České republiky a Evropské unie.
Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. bylo zřízeno s cílem stát se preferovaným partnerem Ministerstva zdravotnictví České republiky (MZČR) v oblasti aplikaci lidských buněk v léčbě obyvatelstva, dle Důvodové zprávy MZČR ze dne 4. května 2009, která je přílohou usnesení Vlády České republiky č. 617.

Národní Centrum Tkání a Buněk a.s., český leader v oblasti bioimplantologie je společným podnikem MZČR a privátní společnosti PrimeCell Therapeutics a.s.
Laboratoře Národního Centra Tkání a Buněk a.s. byly dokončeny ve druhé polovině roku 2011. Svojí vybaveností a rozsahem nabízených služeb jsou jedním z předních a nejšpičkovějších pracovišť tohoto druhu na světě.

cGMP laboratories at the National Cell and Tissue Centre in Brno

Národní Centrum Tkání a Buněk a.s., které disponuje statutem zdravotnického a tkáňového zařízení a současně statutem výrobce léčivých přípravků, vyvíjí nové druhy léčby a zdravotnické materiály, které jsou založeny na mikro a nanotechnologii.

Součástí Národního Centra Tkání a Buněk a.s. je také nejmodernější banka pupečníkové krve v České republice. Naše Centrum je zárukou uložení pupečníkové krve pro vlastní potřebu dítěte na špičkové úrovni, dle nejvyšších standardů kvality.

Centrum je rozděleno do čtyř oddělení:

  • oddělení Moderní terapie,

  • oddělení tkáňové terapie,

  • oddělení buněčné terapie (oddělení pro pupečníkovou krev),

  • oddělení materiálového inženýrství.

V každém oddělení pracují odborníci se speciálním vzděláním, specifickým zaměřením a dlouholetými zkušenostmi v daném oboru. Spolupráce jednotlivých úseků zabezpečuje vysokou kvalitu a bezpečnost výsledných produktů – tkání, buněk a léčivých přípravků pro oblast Moderní terapie (Advanced therapy).

 

Development of tailor-made, proprietary patented technologies

Automatic Cell Separation System

Automated robotic device for the processing and expansion of cell cultures from various sources such as bone marrow, adopise tissue, cord blood, under the standards of Good Manufacturing Practice (GMP).

Nanospider in clean rooms

Device for the production of nanofi ber scaffolds for cell expansion nad medical materials from various types of organice polymers (PCL, PLA, colagen) unde the standards of Good Manufacturing Practice (GMP).

Isolator technology system for tissue transplants processing

  • The highest quality and safety of tissue transplants.
  • In-house development of isolator technology system
  • The only technology in the world for the processing of tissues in an isolator system
  • Constant product innovation on the basis of patients´ needs and doctors´ requirements according to latest scientific know-how.
  • Ability to prepare individual tissue transplants according to the requirements of doctors within a short period (4-6 weeks)

Hi-tech laboratory facility dedicated to the research and development of new treatment methods based on human stem cells from various tissue sources.

 

Návštivte stránky Národního centra tkání a buněk.