Přehled projektů s veřejnou podporou

PRIMECELL BIOSCIENCE

Modulární systém pro 3D biotisk nosičů na bázi biokompatibilních hydrogelů a polymerů pro tkáňové inženýrství

 


PRIMECELL BIOSCIENCE

Zlepšení a praktické zavedení technologie decelularizace periferních nervů za účelem vývoje nového biologického produktu – decelularizovaného scaffoldu pro alogenní aplikaci po poškození periferních nervů

 


PRIMECELL ADVANCED THERAPY

PrimeCell Advanced Therapy, a.s. na konferencích regenerativní medicíny

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 


PRIMECELL ADVANCED THERAPY

Vývoj GMP-grade off-the-shelf hydrogelu na bázi decelularizované lidské placenty (DHP) pro účely léčby ran, 3D-tisk a výrobu nanovláken

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 


PRIMECELL ADVANCED THERAPY

Inovativní nástroje pro diagnostiku a zlepšení fertilizační schopnosti spermií

 


PRIMECELL ADVANCED THERAPY

Vývoj přípravků pro dentální aplikace a pro použití v regenerativní medicíně

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 


PRIMECELL ADVANCED THERAPY

Vývoj produktů získaných zpracováním lidské kostní tkáně pro vybrané aplikace v tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně.

EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness

 


PRIMECELL BIOSCIENCE

Hemodynamický fantom jako nástroj výzkumu a vývoje v diagnostice nestabilního ateromu

EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness

 


PRIMECELL ADVANCED THERAPY

NewSurf: Nová metoda povrchové úpravy pro neenzymatické sklízení buněk určených k farmakologickému nebo lékařskému použití

EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness

 


PRIMECELL ADVANCED THERAPY

TFC-X – Charakterizace, optimalizace a validace GMP-grade výroby nového biotechnologického léčivého přípravku

EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness