Category: Management společnosti

Mgr. Iveta Schmiedová

Iveta je se svými zkušenostmi z farmaceutického odvětví jako vědecko-vývojový pracovník odpovědná v Primecell za vývoj nových produktů a oblast zpracování specifických tkání a buněk. Vystudovala obor Analytická biochemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu vysokoškolského studia absolvovala stáž na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Je vítězem národní soutěže Science Slam…
Read more

Mgr. Igor Hlásenský

Legal matters of PrimeCell are in hands of a team of in-house lawyers led by Igor Hlásenský, young but well-experienced specialist in medical law as well as commercial and administrative law. Upon finishing his studies at the Faculty of Law of Masaryk University in Brno in 2010, he worked for a respected law firm and…
Read more

RNDr. Eva Kučerová

Eva Kučerová received her degree at the Masaryk University Brno in microbiology and molecular biology. As of 2005, she has been involved in the area of research within the field of mesenchymal stem cells and cell cultivations. In the meantime, she has also participated in a variety of clinical studies and for a period of…
Read more

Elen Šťastná, MD

Dr. Elen Šťastná graduated from Charles University in Hradec Kralové in general medicine. After obtaining a first degree specialization in the field of general medicine she worked in this field until 2000. She has been involved in the projects of preventive medicine and projects aimed at improving the quality of life. She has worked at…
Read more

Ing. Petr Koška, MBA

Petr Koška, CEO PrimeCell and Vice-Chairman of the Board, of the National Cell and Tissue Centre Inc. (one of the subsidiaries of PrimeCell). He joined PrimeCell in January 2013. Petr Koska is in the field of medicine since 1993, he is a well-known professional within the healthcare industry in the Czech Republic. Since 2008, he…
Read more

Serhiy Forostyak, MD, Ph.D.

Dr. Forostyak has graduated from a Faculty of Medicine at Ternopil’ State Medical University, Ukraine in 2005 (with honours). After receiving his first degree specialization in the field of general surgery (2008) Dr. Forostyak has continued his education at the 2nd Faculty of Medicine at Charles University in Prague and Institute of Experimental Medicine at…
Read more