Cenu Neuron získal Michal Šimíček, zabývající se onkologickým výzkumem na bázi buněk

Vědeckou cenu Neuron v kategorii pro mladé talentované vědce v oboru medicína získal Michal Šimíček za zkoumání procesů způsobujících zhoubná onemocnění a lékovou rezistenci, konkrétně pak CAR T Cells a NK Cells. Michal Šimíček stál u zrodu prestižních laboratoří pro tento výzkum s názvem Cell CooLab Ostrava, které vznikly před dvěma lety v bio-medicínském centru 4MEDi. Vede mezinárodní vědecký tým Ostravské univerzity, na vývoji léčby nádorových onemocnění pomocí buněk. Právě díky konceptu horizontální spolupráce a sdílení know-how vývoj buněčné léčby v Ostravě rychle postupuje vpřed.

“Především je to velká pocta, povzbuzení a závazek do budoucnosti. Zároveň toto ocenění boří zažité předsudky o Ostravě jakožto čistě průmyslovém městu. Pokud se podaří sestavit kvalitní tým a vybudovat potřebné zázemí, špičkový biomedicínský výzkum lze dělat i v regionech mimo etablovaná vědecká centra,” říká přírodovědec.

Ačkoliv Michal Šimíček získal vzdělání a dlouhodobě působil na prestižních zahraničních pracovištích v Belgii, Londýně a Cambridgi, neváhal se vrátit zpět do rodné Ostravy, aby zde pomohl vybudovat vědecké centrum a realizovat moderní a excelentní výzkum. Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii Cell CooLab Ostrava je tak i díky jemu už dnes jedinečnou infrastrukturou, spojující partnery z akademické, vědecké, výrobní a terapeutické oblasti. Hlavním řešitelem projektu, podpořeného grantem MŠMT, je MUDr. Zdeněk Kořístek z Ostravské univerzity a partnery pak PrimeCell Advanced Therapy, a.s., Spadia LAB, a.s., Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. a Fakultní nemocnice Ostrava.

V Národním muzeu letos převzalo ocenění osm špičkových českých vědců a vědkyň. Předal je již podesáté Nadační fond Neuron na podporu vědy, který v Česku sdružuje mecenáše. Ti letos věnovali oceněným šest milionů korun. Za deset let svého fungování přispěl fond české vědě 66 miliony korun.