O regenerativní medicíně – Host dne na PRAHATV – MUDr. Zdeněk Kořístek