Vzniklo výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii Cell CooLab Ostrava

Česká společnost PrimeCell Advanced Therapy, která se zabývá regenerativní medicínou a Lékařská fakulta Ostravské univerzity ve spolupráci s dalšími partnery otevírá vývojové a výzkumné pracoviště v biomedicínském centru 4Medical Innovations. Pro Primecell Advanced Therapy, jako spoluřešitele projektu, je to poměrně zásadní milník. Společným úsilím všech zúčastněných subjektů se totiž podařilo nastartovat vznik centra pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii. Vědci zde budou zkoumat personalizovanou léčbu vážných onemocnění s užitím unikátních moderních technologií buněčného a genového inženýrství.

Firma PrimeCell Advanced Therapy a Ostravská univerzita, ve spolupráci s partnery z komerční sféry – Centrem buněčné terapie a diagnostiky, společností Spadia LAB a Fakultní nemocnicí Ostrava, si mohou připsat zásadní úspěch na své cestě v regenerativní medicíně. Sdružení partnerů získalo podporu velmi významného projektu s názvem Cell CooLab Ostrava, což je akronym pro laboratoř spolupráce (Cooperative Laboratory). Díky podpoře z Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) bude již v tomto roce v Ostravě vytvořeno výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii.

Projekt oficiálně odstartoval 1. srpna 2018. „Vytvoření pevné platformy spolupráce a partnerství výzkumné organizace z ostravské aglomerace, včetně subjektů z aplikační sféry bude pro region jednoznačným přínosem. Ve svém důsledku podpoří zvýšení konkurenceschopnosti jak ve výzkumu, tak ve vysoce inovativní oblasti medicínské biotechnologie,“ přibližuje MUDr. Serhiy Forostyak ze společnosti PrimeCell Advanced Therapy.

Projekt vedle výzkumné náplně usiluje především o rozvinutí a prohloubení dlouhodobé mezisektorové spolupráce. „V rámci projektu vzniká společné vědecko-výzkumné a vývojové centrum. Jde o novou infrastrukturu a nové pozice pro výzkumné pracovníky, kteří se budou dlouhodobě a cíleně věnovat problematice využití buněk v léčbě nádorových onemocnění krvetvorby,“ doplňuje MUDr. Zdeněk Kořístek z Ostravské univerzity.

Výzkumná činnost bude zajištěna a prohlubována na úrovni řízení projektu a společnými poradami realizačních a výzkumných týmů. Upozaděna nezůstane ani osvědčená metoda konání pravidelných workshopů, ze kterých budou dále vycházet další podněty. Společně bude připravovány i publikace a jiné výstupy.

Sdílená platforma a úzká kooperace výzkumných a vývojových týmů povede k zásadnímu urychlení vývoje léčiv tzv. moderní terapie. Ve svém důsledku dojde ke zvýšení potenciálu pro urychlené využití výsledků v praxi. „Zcela zásadní pro úspěšnost projektu, bude možnost využít unikátní technologie, které mají partneři k dispozici, pro řešení projektových vědecko-výzkumných záměrů, které budou svými poznatky cílit na celou Evropu,“ uzavřel Serhiy Forostyak.