Cell Based Products

Chondrograft

Dne 2. 7. 2018 Evropská léková agentura povolila pod číslem…

MORE
Low grade umbilical cord MSC (only for research)

Cílem projektu postaveného na spolupráci FN U Svaté Anny Brno/ICRC, PrimeCell…

MORE
Low-grade umbilical cord MSC with luciferase (only for research)
Arthrocell

ADSCs mají potenciál vytvářet novou tkáň. Tento proces nastává po mRNA expresi markerů…

MORE
StemHair

Research is temporarily interrupted.

Revital

Vývoj buněčné platformy ADSC I, obsahující buňky stromální vaskulární frakce…

MORE
MSC (GMP-grade)

This research will be launched in autumn 2019 following the completion of the MSC GMP low grade research.

NK-cells

The goals of the research is to develop and obtain an efficient cell-based…

MORE
CAR-T-cells

Geneticky modifikované T lymfocyty dárců jako
univerzální zdroj…

MORE
ESC

Tento projekt si klade za cíl vývoj nových linií lidských embryonálních…

MORE
LSC
RPE

Chondrograft

Dne 2. 7. 2018 Evropská léková agentura povolila pod číslem EudraCT number: 2017-002601-35 zahájení Klinického hodnocení II/III. Jedná se o prospektivní, randomizovanou, kontrolovanou a muticentrickou studii hodnocení bezpečnosti a ůčinnosti produktu NTC Chondrograft. Koparátor studie je Artroskopická mikrofrakturace jako standardní metoda léčby poškození kloubní chrupavky kolene.

Low grade umbilical cord MSC
(pouze pro výzkum)

Cílem projektu postaveného na spolupráci FN U Svaté Anny Brno/ICRC, PrimeCell a HansBiomed z Koreje je vývoj nového léčiva z kmenových buněk získaných z tkáně pupečníku. Předpokládané použití jeGVHD – reakce štěpu proti hostiteli po transplantaci kostní dřeně, závažná autoimunitní onemocnění, osteoartróza, regenerace poškozených tkání, kostní hojení. Projekt výrazně urychlí vývoj nových léků na bázi kmenových buněk a jejich cestu k pacientům.

Arthrocell

ADSCs mají potenciál vytvářet novou tkáň. Tento proces nastává po mRNA expresi markerů, zejm. genů pro LPL (lipoprotein lipase), PPARγ2 (peroxisome proliferator-activated receptor γ 2) a FABP4 (fatty acid binding protein 4). Během exprese dochází i k up-regulaci některých růstových faktorů, jako je IGF2 (insuline-like growth factor 2) a IGFBP2 (insuline-like growth factor binding protein 2). Vyvinuli jsme a patentem ochránili způsob zpracování ADSCs.

Revital

Vývoj buněčné platformy ADSC I, obsahující buňky stromální vaskulární frakce v roztoku NaCl. Použití je pro podporu revitalizačních a regeneračních procesů buněk stárnoucí a unavené pokožky. ADSC, obsažené v SVF, pronikají po injekční aplikaci přes stratum corneum do hlubších vrstev kůže, kde iniciují genovou expresi, dělení poškozených kožních buněk a podporují tvorbu nového kolagenu a elastinových vláken. ADSC mají potenciál vytvářet novou tukovou tkáň. Během exprese dochází i k up-regulaci některých růstových faktorů, jako je IGF2 (insuline-like growth factor 2) a IGFBP2 (insuline-like growth factor binding protein 2). Díky patentované metodě zpracování ADSC je ADSC I schopen stimulovat diferenciaci elastinových a kolagenových vláken. Tím pleť viditelně zpevňuje, regeneruje a oddaluje první známky stárnutí. Kmenové buňky dále snižují prozánětlivou reakci organismu. ADSC I koriguje i jizvení tkáně např. po akné, a současně je schopen zahájit celou kaskádu dějů, které jsou cestou k mladistvé, hydratované a pevné pokožce.
Zásadní rozdíl v námi patentované metodě zpracování proti doposud používaným spočívá ve způsobu zpracování odebrané tukové tkáně (lipoaspirátu) za použití ultrazvukové homogenizace(1) a dalších způsobů izolace adipose-derived stromal/stem cells (ADSCs). Zásadním přínosem, objeveným laboratořemi Národního centra tkání a buněk, je způsob zpracování, při kterém zůstávají zachovány přirozené regenerativní vlastnosti ADSCs.

NK-cells

The goals of the research is to develop and obtain an efficient cell-based immunotherapy to treat patients with Hematological cancer. Společný team tvoří Lékařská fakulta Ostravská universita, PrimeCell, Spadia Labs, FN Ostrava. Související spolupráce a předchozí či související projekty jsou: (i) ERC St Grant 2018: Deciphering natural cell recruitment by different tumor types to design precise cell-based therapies . (ii) SGS 2018: Organoid systems for modeling of bone marrow environment in the development of multiple myeloma. Submitted., (iii) TRIO 2018: Ministry of Industry and Trade, Czech Republic. Development of Universal CAR T cells. Submitted, (iv) GACR 2019: April, (v) Worldwide cancer research Grant 2019, (vi) Human Frontier Science Grant 2019, (vii) Swiss Bridge 2019

CAR-T-cells

Geneticky modifikované T lymfocyty dárců jako
univerzální zdroj buněk pro imunoterapii nádorových
onemocnění pomocí T lymfocytů vybavených
chimerickým antigenním receptorem (CAR).
Buněčná imunoterapie nádorových onemocnění pomocí T-lymfocytů vybavených díky genetické
manipulaci chimerickým antigenním receptorem (CAR) je zejména v hematologii nejrychleji se
rozvíjející oblastí vývoje a už i klinického využití. S touto léčbou jsou spojeny dva významné
problémy, které spolu částečně souvisí. Prvním problémem je nutnost použít pro výrobu přípravku
vlastní buňky pacienta, které se však asi u čtvrtiny pacientů nedaří získat. Druhým problémem jsou
extrémní náklady na tento typ komerční léčby (10 milionů Kč/pacient), což v reálném světě zásadně
omezuje dostupnost takové terapie pro všechny potenciálně potřebné pacienty. Předkládaný projekt
cílí na odstranění těchto nevýhod autologních, individuálně připravovaných CAR T-lymfocytů.

ESC

Tento projekt si klade za cíl vývoj nových linií lidských embryonálních kmenových buněk (hESC) v GMP kvalitě (GMP-hESC). Mezi významné vlastnosti hESC patří jednak sebeobnova, tedy schopnost generovat identické kopie sama sebe, a dále schopnost diferenciace do všech tří zárodečných listů (ektodermu, entodermu, mezodermu), čímž mohou dát vzniknout buňkám různých typů tkání. hESC se derivují z embryoblastu raného embrya ve stadiu tzv. blastocysty. Tyto blastocysty budou získávány ze zdravotnického zařízení specializujícího se na asistovanou reprodukci. Na proces ustanovení jednotlivých GMP-hESC linií budou kladeny tyto požadavky:
a) souhlas dárce,
b) zdravotní způsobilost dárce (sérologicky vyšetřený),
c) izolace, propagace a skladování hESC linií v xeno-free podmínkách,
d) biologická bezpečnost hESC linií a
e) řádná charakterizace vlastností hESC linií (stabilita genomu, schopnost sebeobnovy a diferenciační potenciál).
Uvedená kritéria zajistí nezbytnou standardizaci hESC linií, které budou ve výsledku striktně definovány a charakterizovány. Pro derivaci a kultivaci hESC je rovněž nezbytné připravit podpůrnou podkladovou vrstvu lidských fibroblastů (hF) v GMP kvalitě (GMP-hF), která velice efektivně udržuje hESC v nediferencovaném stavu během dlouhodobé kultivace. Během vývoje bude kladen důraz nejen na principy správné výrobní praxe (Good Manufacturing Practice, GMP), ale také na kontrolu kvality. Dále budou v průběhu projektu všechny hESC linie registrovány na ministerstvu školství a tělovýchovy (MŠMT). Vývoj nových hESC linií bude v souladu se zákonem č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech. Ustanovené hESC linie naleznou uplatnění ve farmakologickém výzkumu při vývoji a testování nových léčiv a dále v mnoha biomedicínských vědních oborech. Vzhledem ke svým unikátním vlastnostem mohou být hESC linie důležitým zdrojem buněk pro tkáňové inženýrství a buněčnou terapii, čímž se budou moci využit také v translačním výzkumu a klinických aplikacích.