Blog

The EudraCT number has been issued

On 30th August 2022 BioHealing obtained the EudraCT number 2022-002991-35 for the study Freeze-dried amniotic membrane in the treatment of non-healing wounds: a single-arm, retrospectively-prospective clinical trial. The study will be conducted in accordance with the International Conference on Harmonisation guidelines for Good Clinical Practice (ICH E6) and all applicable regulatory requirements.

DVTV: Čím dál častěji připravujeme transplantáty pacientům na míru, říká Daniel Špirka z Národního centra

„Hudbou budoucnosti je transplantace nervové nebo svalové tkáně. A věřím, že za pár desítek let budeme moci vracet plnou funkci třeba i lidem po amputacích,” říká Daniel Špirka, šéf Národního centra tkání a buněk, které zajišťuje zpracování a darování lidských tkání. „Největší zájem je o kostní štěpy, vazy, šlachy a oční rohovky. Tkáně získáváme od…
Read more

Český rozhlas: Lidské náhradní díly aneb Co dokáže regenerativní medicína?

Lidské tělo má neuvěřitelné schopnosti regenerace. Stačí mu jen trochu pomoci. Náš organismus se nejlépe hojí s „náhradními díly“ biologické povahy. Rakovinu kostí mohou vyléčit kostní štěpy od zemřelých dárců, kožní transplantáty léčí těžké popáleniny i úrazy a jsou nezastupitelné ve válkách. Náhradní rohovka nás může zachránit od definitivní slepoty, biologické náplasti z amnionu dokáží…
Read more

MSCs Are Not Stem Cells

An Interview with Cell Therapy Pioneer, Arnold Caplan To read the full article visit the site Arnold Caplan: Correct, MSCs are not stem cells. Although I erroneously presumed that MSCs would and could provide replacement cells for those cells that were at sites of injury or sites where mature cells had naturally expired, it is…
Read more

Dr. Arnold Caplan: MSCs are not stem cells

Stem Cells Translational Medicine: An Interview with Cell Therapy Pioneer, Arnold Caplan Arnold Caplan: Correct, MSCs are not stem cells. Although I erroneously presumed that MSCs would and could provide replacement cells for those cells that were at sites of injury or sites where mature cells had naturally expired, it is clear that the MSCs…
Read more

Biohealing partnerem 18. ročníku DFSG 2022

Ve dnech 16.-18. září 2022 se v Bratislavě bude konat 18. ročník DFSG konference, kde se sejdou odborníci, lékaři a společnosti zabývající se léčbou diabetické nohy. Hlavním cílem je sdružovat výzkumné pracovníky v této oblasti a podpořit spolupráci mezi endokrinology, diabetology, podiatry, odbornými sestrami, ortopedickými a cévními chirurgy a dalšími specialisty se zájmem o péči…
Read more

Biohealing partner of the 18th DFSG 2022

On 16-18 September, the 18th DFSG conference will be held in Bratislava, where experts, doctors and companies involved in the treatment of diabetic foot will meet. The main aim is to bring together researchers in this field and to promote collaboration between endocrinologists, diabetologists, podiatrists, specialist nurses, orthopaedic and vascular surgeons and other specialists interested…
Read more

32nd EWMA conference is taking place in Paris

About EWMA: The European Wound Management Association (EWMA) is a European not-for-profit umbrella organisation, linking national wound management organisations, individuals and groups with interest in wound care. EWMA was established in 1991 as a charity organisation registered in the UK. The EWMA activities are initiated in cooperation with different national or international organisations, aiming at…
Read more

Klinický potenciál biologických záplat v léčbě defektu tepen

Čtyři špičková česká vědecká pracoviště prokázala na animálním modelu prasete, že vyvinuté cévní záplaty se po transplantaci integrovaly v příjemci a zajistily tak průchodnost žíly bez příznaků trombózy, stenózy nebo aneuryzmat. Výsledky jsou dalším důležitým krokem směrem ke klinickému testování decelularizovaných xenotkání na pacientech. Decelularizovaná tkáň zbavená původních buněk si zachovává strukturu extracelulární matrix, aniž…
Read more

Reportáž z bioinkubátoru 4MEDi na CZECHCRUNCH

CZECHCRUNCH 22. 4. 2022 – Jediný středoevropský inkubátor sídlí v Ostravě. Vypisuje granty a podílí se na investicích do aplikovaného výzkumu. Čtěte zde: Vydělal na IT. Stamiliony financuje výzkum, jak zabít krevní nádory či rychle určit, kdo má dravé sperma