Biomaterials and innovative medical technologies

dHAM for chronical wounds healing

Lyophilized human amniotic membrane (dHAM) transplant suitable for support of healing of chronic wounds in cardiac surgery (sternum) / gynecological diseases / abdominal surgery / ophthalmology / oncologia / neurosurgery / orthopedics / traumatology.

Novel materials

NEW SURF (aces) 3D Bioprinted Scaffolds Microfluidic chips

FERT 01

Inovativní nástroje pro diagnostiku a zlepšení fertilizační schopnosti specifických buněk.

MORE

NEW SURF(aces)

Jedná se o inteligentní biopolymerové nátěry povrchu pro kultivaci lidských buněk, jejichž vlastnosti upravujeme pouhou změnou elektromagnetického pole a eliminujeme tak použití chemikálií.

3D Bioprinted Scaffolds

Microfluidic chips

FERT 1 – Inovativní nástroje pro diagnostiku a zlepšení fertilizační schopnosti specifických buněk

neoplozené vajíčko >

Předkládaný výstup aplikovaného vývoje přináší zcela unikátní separační technologii na základě integrity hlavičky spermie, která je zásadním detekčním markerem kvality spermií. Tato metodika využívá přítomnost specifického proteinu CD46 na povrchu poškozených spermií a na povrchu tělních buněk, včetně bílých krvinek, patologicky přítomných v ejakulátu. Současně nepřítomnost tohoto proteinu na povrchu neporušených kvalitních spermií je podstatou nově přinášené technologie. Bude se jednat o specifickou selekci „dobrých“ spermií od poškozených, které budou ze suspenze vyvázány pomocí specifické protilátky připravené proti CD46 kovalentně navázané na magnetický nosič. V rámci projektu budou vytvořeny 2 potenciální produkty.

Lidská spermie před a při oplození, kde jsou vidět povrchové změny. Vajíčko je bovinní, ale lidské vypadá na první pohled shodně.

Akrozomalní reakce – odlučování váčku z povrchu spermie a uvolňování enzymu, který nese spermie do prostoru vajíčka (aby mohla spermie proniknout obaly vajíčka). Na videu je jedna spermie a modelace této reakce.

Co se děje se spermií (bovinní) před oplozením vajíčka – ilustruce povrchových strukturálních změn na akrosomu spermie před oplozením vajíčka.

(1)

Co se děje se spermií (bovinní) před oplozením vajíčka – ilustruce povrchových strukturálních změn na akrosomu spermie před oplozením vajíčka.

(2)

Použité fotografie a videa jsou připraveny skupinou Reprodukční biologie, Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i., a vztahují se na ně autorská práva.