Ing. Jan Lipenský, Ph.D.

Vystudoval obor Živočišné biotechnologie na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Doktorské studium absolvoval na ústavu Morfologie, fyziologie a genetiky zvířat téže fakulty. Po řadu let pracoval ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. Mezi jeho zaměření patřila především oblast reprodukce a vývoje nových technologií chovu.