Rozhovor s Prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D: Alzheimer trápí 120 tisíc Čechů, odhalen bývá pozdě.

Dnes, na Světový den Alzheimerovy choroby, se upozorňuje na závažný problém – Alzheimer trápí až 120 tisíc Čechů. Onemocnění mozku probíhá nenápadně a plíživě, často pozdě odhalené, a má významné důsledky pro postižené i jejich rodiny.

 

První příznaky se obvykle objevují po 65 letech věku, ale mohou se vyskytnout i u mladších osob kolem padesátky. Stárnutí populace však zvyšuje počet pacientů s touto nemocí, což zdůrazňuje význam prevence.

 

Profesor MUDr. Jakub Hort, Ph.D., vyzdvihl důležitost prevence: “Existují rizikové faktory, které můžeme ovlivnit, jako je vzdělání, duševní aktivita, fyzická aktivita, prevence úrazů hlavy a zdravý životní styl.”

 

V naději na rychlejší diagnostiku Alzheimerovy choroby se pracuje na vývoji softwaru, který by mohl pomoci s odhalením onemocnění již v raných stádiích. Technologie Neurona ARIA má umožnit rychlou a přesnou detekci komplikací biologické léčby Alzheimerovy nemoci. Rozpozná zobrazovací abnormality související s amyloidem, tedy bílkovinou, která se tvoří v mozku lidí s demencí, ukládá se i do stěny cév a pomůže lékařům v rozhodování, kdy nasazenou léčbu upravit, zastavit, přerušit nebo v ní pokračovat. Tento software by měl být k dispozici pro pacienty za přibližně dva a půl roku.

Více na: BLESK