Jak si ochočit lidské buňky

Transferový výzkum FBI ČVUT, IKEM, FU AV, Primecell a Biohealing® připravuje 3D biotisk cév malých rozměrů.

Březnové číslo časopisu Vesmír (2023/3) publikovalo článek autora doc. Ing. Romana Matějky z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT.

Článek popularizující formou přibližuje čtenářům problematiku výzkumu v oblastech 3D biotisku, decelularizace tkání a navazující přípravy cévních náhrad prostřednictvím kultivačních bioreaktorů. Na výzkumu s doc. Matějkou dlouhodobě spolupracuje i team z Primecell Bioscience, který se decelularizaci dlouhodobě věnuje.

Prostřednictvím decelularizace je možné z cévy či perikardu odstraňovat buňky, čímž dojde ke snížení  imunogenicita tkáně na minimum. Díky tomu se otevírají nové možnosti pro uplatnění dárcovských tkání v oblasti kardiovaskulární chirurgie. Po provedené decelularizaci je z původní tkáně zachována mezibuněčná hmota, která následně slouží jako základ pro vyvíjenou cévní náhradu či záplatu. Aby byla zajištěna funkčnost budoucího implantátu, je dále nutné decelularizovanou tkáň upravit chemickým coatingem a osadit kmenovými buňkami. Tyto úpravy mají za cíl bránit nežádoucí srážlivosti krve při jejím kontaktu s implantátem a zároveň vedou k vytvoření podmínek pro osídlení tkáně vlastními buňkami v těle příjemce.

V článku publikované výsledky vznikly ve spolupráci Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT se společnostmi Primecell a Biohealing® a partnery z Institutu klinické a experimentální medicíny, Fyziologického ústavu AV ČR, Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a BIOCEV.


Implantovaná cévní záplata na defekt ve stěně krkavice (aorta carotis) ve zvířecím modelu (prase domácí).


Celý článek si můžete stáhnout zde: PDF – část 1 a PDF – část 2