Česko-taiwanská spolupráce v oblasti 3D bio-tisku

Dne 14. 9. 2022 proběhlo pracovní setkání PrimeCell Bioscience a Life Star International Limited k projektu MERLIN.

MERLIN je společný mezinárodní projekt „Modulární systém pro 3D biotisk nosičů na bázi biokompatibilních hydrogelů a polymerů pro tkáňové inženýrství“, který je řešen ve spolupráci s Fyziologickým ústavem AV ČR a taiwanským Výzkumným ústavem průmyslové techniky. Jednání se zúčastnili také investoři, obou partnerských společností.

V rámci řešení projektu MERLIN byly připraveny produkty vhodné pro transfer i. umělá kožní náhrada, ii. 3D bio-tiskárna sloužící pro její výrobu v GMP podmínkách, iii. 3D bio-tiskárna vznikla s cíleným uplatněním v rámci výzkumu a vývoje pokročilých produktů, iv. bioinkousty a hydrogely určené pro 3D tisk buňkami osazených tkáňových konstruktů. Klíčovým je zejména nový typ bioinkoustu založený na hedvábném fibroinu.

Při jednání byly prezentovány doposud dokončené výstupy společného projektu a možnosti jejich komercializace na evropském a asijském trhu.

Life Star je významným světovým producentem GMP produktů, využívajících jedinečných vlastností hedvábného fibroinu.

PrimeCell je biomedicínská a biotechnologická společnost zabývající se vývojem a klinickým testováním biologických léčivých přípravků a medicínských technologií, které mění genové a buněčné vlastnosti tak, aby se podpořila obnova postižených tkání a orgánů. Samostatným směrem je vývoj inovativních metod, materiálů a postupů umožňujících preklinické a klinické testování moderních technologií.

Projekt je realizován za finanční podpory Technologické agentury České republiky.