Biohealing partnerem 18. ročníku DFSG 2022

Ve dnech 16.-18. září 2022 se v Bratislavě bude konat 18. ročník DFSG konference, kde se sejdou odborníci, lékaři a společnosti zabývající se léčbou diabetické nohy. Hlavním cílem je sdružovat výzkumné pracovníky v této oblasti a podpořit spolupráci mezi endokrinology, diabetology, podiatry, odbornými sestrami, ortopedickými a cévními chirurgy a dalšími specialisty se zájmem o péči o diabetické pacienty s problémy nohou.

Biohealing partner of the 18th DFSG 2022

Diabetic Foot Study Group

On 16-18 September, the 18th DFSG conference will be held in Bratislava, where experts, doctors and companies involved in the treatment of diabetic foot will meet. The main aim is to bring together researchers in this field and to promote collaboration between endocrinologists, diabetologists, podiatrists, specialist nurses, orthopaedic and vascular surgeons and other specialists interested in the care of diabetic foot problems.