Patent AmNeuro™ pro řešení v dekompresní kraniektomii

VĚDA A VÝZKUM – Společnost BioHealing podala patent k vynálezu v oblasti využití amniových membrán v neurochirurgii, konkrétně při provádění dekompresní kraniektomie.

Podání patentu předcházel několikaletý výzkum s Neurochirurgickou klinikou Fakultní nemocnice Brno. Vynálezem je unikátní řešení AmNeuro™ pro překrytí dura mater (tvrdé pleny mozkové) při dekompresní kraniektomii. Dekompresní kraniektomie je chirurgický zákrok, který se provádí po těžkém úraze mozku. Při tomto zákroku je otevřena dutina lebeční a je nastřižena dura mater, aby tak došlo ke snížení nitrolebečního tlaku. Zároveň je nezbytně nutné zajištění těsného překryvu nastřižené dura mater, aby bylo zabráněno úniku likvoru (mozkomíšní tekutiny).

Překryv je předmětem vynálezu a podaného patentu společnosti BioHealing a jeho patentové přihlášky č. PV 2020-339. AmNeuro™ tak rozšířilo PPL produktů a indikací společnosti BioHealing.