Laboratoř v injekční stříkačce: Rychlé a levné stanovení obsahu proteinů v biomedicínských produktech

V laboratořích skupiny Primecell v Ostravě byl vyvinut nový, levný a přenosný test “laboratoř v injekční stříkačce” pro stanovení celkového obsahu proteinů v biomedicínských a biofarmaceutických produktech. Zařízení je založeno na vytvoření 3D tištěných kanálků polymeru PDMS v hlavni injekční stříkačky. Kromě toho byl poprvé navržen dvoufázový výrobní postup pro výrobu složitějších zařízení, která umožňují i skladování činidla. Práce byla podpořena projektem číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010317 s názvem TFC-Charakterizace, optimalizace a validace GMP-grade výroby nového biotechnologického léčivého přípravku.

Více informací najdete v odborném článku, který byl publikován v listopadu 2021 v Journal of Analytical Science and Technology pod názvem Determination of total protein content in biomedical products by the PDMS-assisted lab-in-a-syringe assay using 3D printed scaffolds removal (PDF verze ke stažení).