Patentová ochrana AMNIPUR® v dalších zemích

Díky rozšíření patentového oprávnění způsobu zpracování AMNIPUR® č. EP3505196 může nyní Biohealing navázat na svůj úspěšný rozvoj nově také v Belgii, Lucembursku a Irsku. Došlo tak k rozšíření seznamu zemí, kde už byl patent na technologický proces přípravy bionáplastí AMNIODERM® validovaný v minulosti. Dosud proběhla validace ve Francii, Velké Británii, Německu a Švýcarsku.

Patentovaný proces AMNIPUR® kombinuje čištění a dehydrataci tkáně při zachování maximálního množství bioaktivních molekul a naprosté sterility a vysoké bezpečnosti tkáně. Biohealing díky tomuto procesu úspěšně v roce 2018 otevřel svůj program léčby chronických ran. V roce 2020 převzala distribuci bionáplastí AMNIODERM® společnost Zentiva.