Průlomový výzkum CD46 v BTU AV a léčba neplodnosti

Výzkumný tým Biotechnologického ústavu Akademie věd ČR v centru BIOCEV podal v lednu 2021 dva mezinárodní patenty. První dokumentuje, jak s mimořádnou přesností určit kvalitu spermií. Druhý dokáže selektovat poškozené spermie od zdravých a ty následně použít pro umělé oplození. Více informací.


Tisková zpráva: Výzkum proteinu CD46 posouvá asistovanou reprodukci k principům přirozeného oplození
Press Release: Research on the CD46 protein moves assisted reproduction towards the principles of natural conception


Nové metody představené v rámci workshopu na 30. Sympoziu asistované reprodukce a 19. Česko-Slovenské konferenci reprodukční medicíny:


Prezentace nové metody diagnostiky poškození akrozómů spermií, RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D., Laboratoř reprodukční biologie Biotechnologického ústavu AV ČR

Jde o rychlou diagnostiku spermií pomoci průtokového cytometru nebo fluorescenčního mikroskopu, za využití markeru, který specificky odráží poškození akrozomů a současně celkový stav kvality spermii (DNA integritu a pohyblivost).

Prezentace nové metody selekce spermií, RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D., Laboratoř reprodukční biologie Biotechnologického ústavu AV ČR

Nová selekční metoda spermií, která oddělí spermie poškozené od nepoškozených, za využití magnetické separace pomoci specifického markeru. Kvalitní spermie, zůstanou ve vzorku k dalšímu využiti pro účely asistované reprodukce.