Zentiva přebírá distribuci AMNIODERM® v České republice

Blížící se konec roku znamená i pro BioHealing ukončení jedné významné etapy. Bionáplast AMNIODERM® bude od 1. ledna 2021 v České republice distribuovat po dobu dalších minimálně 5 let společnost Zentiva. Z tohoto důvodu probíhají v těchto týdnech školení sales týmu Zentiva.

„Loučení se s Českou republikou je pro nás všechny v BioHealingu nelehké, neboť Česká republika je místem, kde jsme AMNIODERM® vyvinuli a současně prvním trhem, na kterém jsme jej dodali prvním pacientům. Zároveň je toto loučení i radostné, neboť distribuci přebírá mnohem silnější Zentiva,“ říká Iveta Schmiedová.

Velké poděkování patří všem, kteří se na vývoji a distribuci AMNIODERM® podíleli, především pak PharmDr. Ľudmile Kišeľákové, MBA, která vytvořila pátěřní síť špičkových aplikačních center, jako například IKEM, ÚVN nebo FNKV. Aplikační centra už aplikovala tisíce bionáplastí, které pomohly stovkám pacientů k návratu do plnohodnotného života. Nyní je čas se posunout do dalších evropských zemí, kde se těšíme na další úspěchy pod vedením Ľudmily.