Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a Primecell Bioscience = společný výzkum moderních léčiv

Obě instituce podepsali Memorandum o vědecké spolupráci. Předmětem spolupráce je transférový a aplikační výzkum a podpora technologického transferu s cílem uvádění výsledku výzkumů na trh. Pacientů by se tak mohla v budoucnosti týkat léčba, jejímiž původci jsou od počátku čeští lékaři a vědci.


Všeobecná fakultní nemocnice

VFN je významným poskytovatelem zdravotních služeb, a to nejen v České republice. Poskytuje základní, specializovanou a zvlášť specializovanou péči ambulantní i lůžkovou, dětem i dospělým pacientům. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik a sterilních individuálně připravovaných léčivých přípravků, dále transfuzní službu a zdravotní dopravní službu. Na pracovištích společných s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy vytváří širokou základnu nejen pro diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči, ale také pro výuku, vědu a výzkum. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení v roce 1790 až do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm a hlavním výukovým pracovištěm 1. LF UK. Spolupracuje s mnoha dalšími vzdělávacími institucemi z celé ČR. Více na www.vfn.cz

Primecell

Primecell je biomedicínská společnost zaměřená na výzkum, vývoj a klinické testování biologických léků a medicínských technologií, které mění vlastnosti genů a buněk tak, aby přispívaly k regeneraci a lepší funkci lidských tkání a orgánů. Založena byla roku 2007. V poslední době informovala o úspěšném výzkumu léku REMESCOR pro pacienty zasaženými COVID-19 anebo o výzkumu léku na osteoartrózu. Její výzkumné portfolio se skládá ze šesti programů. Ročně dodává přípravky pro léčbu tisíců pacientů v několika zemích světa. Více na www.primecell.eu →

Biomedicínský akcelerátor 4MEDi

4MEDi je technologicky vyspělé biomedicínské translační centrum pro rozvoj inovativní a regenerativní medicíny. Centrum je zaměřené na co nejefektivnější využití výsledků základního a aplikovaného výzkumu v klinické praxi. Specifickými obory centra jsou orgánové a materiálové inženýrství, buněčná manipulace, biofarmacie a na míru vyvíjená diagnostika a laboratorní metody nejen pro lidské buňky a genetiku. Disponuje komplexními vývojovými a výrobními laboratořemi pro výrobu produktů a léčivých přípravků. Laboratorní prostory splňující požadavky Správné výrobní praxe (GMP) a evropské legislativy. Cílem týmů 4MEDi je využít výsledků základního výzkumu a umožnit jejich transfer do klinické praxe, tedy k použití u pacientů. Více na www.4medi.eu