Ján Karkoška, spíkr na konferenci Global Bio 2019

Současné trendy v regulaci lidských tkání a způsobilosti dárců.

MFDS (korejská autorita pro regulaci léčiv a tkání) pozvala zástupce Národního centra tkání a buněk Jána Karkošku, aby jako host MFDS přednesl na mezinárodní konferenci Global Bio Conference 2019 v Seoulu přednášku na téma Současné trendy v regulaci lidských tkání a způsobilosti dárců.

Konference proběhla od 24. do 28. června 2019 a během čtyř dnů se jí zúčastnilo přibližně 5 500 lidí. Prostřednictvím prezentací vnitrostátních regulačních orgánů a odborníků poskytla účastníkům velkou příležitost seznámit se s globálními biofarmaceutickými trendy, nejnovějšími vývojovými a regulačními informacemi a situací na světovém trhu.