Ukončení projektu Vývoj přípravků pro dentální aplikace a pro použití v regenerativní medicíně

Společnost PrimeCell Advanced Therapy, a.s. úspěšně ukončila projekt Vývoj přípravků pro dentální aplikace a pro použití v regenerativní medicíně (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0010046), který zahrnoval pořízení zařízení pro výzkumnou infrastrukturu (bližší seznam zařízení v popisu projektu na stránce Grantové projekty).

Tato infrastruktura je vždy po předchozí domluvě dostupná i pro další případné zájemce, a to ve výzkumných prostorách společnosti PrimeCell Advanced Therapy, a.s. v Brně a Ostravě.