Člověk nebo robot? Zvítězí ten, kdo bude méně regulovaný

Dne 4. října 2018 proběhl v Praze již 11. ročník konference DOCURIDE, na kterém vystoupily významné osobnosti z oblasti ekonomie, práva i podnikání a kde zazněla řada zajímavých přednášek a tipů, jak podpořit růst firmy i navzdory nedostatku kvalifikované pracovní síly na trhu.

Mezi přednášejícími byl také zakladatel společnosti Primecell Ing. Michal Zahradníček. Ten se ve svém vystoupení věnoval vizi spolupráce stroje, tedy nebiologického mikroprocesoru a člověka, tedy bioprocesoru. „Od okamžiku, kdy jsme přečetli lidskou DNA a známe principy chování většiny procesů lidského organismu, se lidský organismus stává technologií. Budeme ji umět programovat? Jaké možnosti spolupráce stroje a bio organismu se nabízí již dnes? A co brání tomu, abychom žili věčně,“ znělo jako motto vizionářského vystoupení. Díky lidským kmenovým buňkám a především jejich potenciálu proměňovat se v jakékoliv jiné buňky a schopnosti se integrovat, bude možné v budoucnosti odolávat stárnutí stejně, jako když nyní opravujeme stará auta. Oddálení smrti se tak stane pouze technickým problémem a bohužel asi také otázkou peněz.

Životnost buněk je sice omezená (od minut po desítky let) a jejich schopnost se dělit také, ale co nedokáží buňky, doplní umělá nebiologická technologie. Budoucí symbióza mezi bio organismem a robotem je podle Michala Zahradníčka možná. Dnes už běžně doplňují robotická zařízení člověka (kardiostimulátor, robotické ruce), zároveň jsou v provozu různá zařízení, využívající biologický (živý) materiál (čipy s bio materiálem, čipy s buňkami). „Znamená to, že se natolik sblížily oba světy, že je jen otázka času, kdy je přestaneme rozlišovat,“ říká Zahradníček. Současně také vzniká historicky největší nerovnost mezi lidmi. Úzká skupina osob, která bude ovládat nebiologické procesory a systémy, může ovládnout velkou část světa, jak je vidět již dnes na technologiích, které nesou první znaky umělé inteligence (Facebook, Google, Uber, GPS navigace, …).

Proč nebiologické organismy překonávají ty biologické? Ještě před padesáti lety nebylo možné člověka a jeho funkce snadno nahradit. Ale během posledních let se lidská činnost natolik specializovala, že jednotlivé úzké segmenty činností lze suplovat uměle nebiologickými technologiemi. Nikdy v historii člověk neztratil tak svou hodnotu na pracovním a vojenském trhu jako nyní. „Nemyslím si ale, že budeme definitivně nahrazeni bio roboty,“ říká Michal Zahradníček.

Čím tedy může lidstvo zaujmout, aby nebylo poraženo stroji? „Dle mého názoru člověk ještě neřekl poslední slovo, neboť jeho biologické procesy a algoritmy nejsou plně využity,“ dodává Zahradníček. Zvítězí nakonec ta strana barikády, která bude méně regulovaná, a která se tím pádem bude rychleji rozvíjet. Prozatím má navrch nebiologický svět, neboť ten biologický je svázán neúměrnou regulací. Například vývoj nového jednoduchého léčiva jako je biologická céva či orgán na čipu trvá vinou regulace 15 až 30 let. A to je pro lidstvo příliš zatěžujícím hendikepem.


DOCURIDE je odborná konference, která reaguje na aktuální témata a technologické inovace pro řízení podniků, zejména v oblasti zvyšování efektivity a výkonnosti. Akce je určena manažerům z oblasti financí, informačních technologií, nákupu i personalistiky, kteří vnímají, že digitální revoluce ovlivňuje celá odvětví a chtějí prostřednictvím změn v ICT získat konkurenční výhodu. Letos se konference zúčastnilo celkem přes 100 zástupců významných společností, odborníků i ICT dodavatelů.

Hlavní osobnosti a přednášející letošního roku:

  • Ing. Pavel Kysilka, CSc., bývalý viceguvernér České národní banky
  • Ing. Michal Zahradníček, MBA, zakladatel společnosti Primecell Bioscience
  • Doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., vedoucí Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity
  • Ing. Roman Knap, nový generální ředitel České pošty
  • Mgr. Giuliano Giannetti, zakladatel a majitel datově analytické agentury Revolt BI
  • RNDr. Marian Kechlibar, PhD., jednatel společnosti CircleTech
  • Garen Yacoubian ze společnosti OpenText

Více zde: https://www.docuride.cz/cz/s3884/Docuride-2018/c2050-Osobnosti